Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Tony från Göteborg strider för Peshmerga i Irak (3:15)

Västerländska volontärer får allt svårare att ansluta sig till kurdiska styrkor som strider mot IS. Tony från Göteborg är en av de som valde att resa till kriget, och hamnade mitt i en infekterad regional konflikt. (Published: Aug. 6, 2017)